top of page
2022.11.19_RUN伴_230424_694.jpg
Runtomo_logo_A(可等比例放大縮小,不可改圖).png
友愛智者社區相伴.png
RUN伴台灣.png
RUN伴台灣 | 簡介
想和失智朋友一起完成一件事.png
生命經驗2.png
環走全國_縣市-2022.png

*2017-2022年RUN伴台灣累積數據

單位連結數.gif
RUN伴台灣 | 推手
分享一千公里的感動.png
01涂心寧-2.png
建構社區資源.png
05陳時中.png
有權決定.png
02林金立.png
RUN伴台灣 | 精神
2017.png
2018.png
2019.png
2020.png
2021.png
2022衣服字1.png
RUN伴台灣 | 迴響
用心溫暖的陪伴.png
03白婉芝.png
關懷.png
04家庭照顧者.png
一起來伴!
快來伴.gif
0901基隆場_3.jpg
友愛智者社區相伴.png
Runtomo_logo_A(可等比例放大縮小,不可改圖).png
bottom of page